200 de ani OMI


La papa Francisc, Misionarii Oblați ai Mariei Imaculate: pasiune în a vesti Evanghelia noilor săraci

Vineri, 7 octombrie a.c., papa Francisc a primit în Sala Clementină un grup de o sută de participanți, preoți și frați, la capitolul general al congregației Misionarii Oblați ai Mariei Imaculate. Întemeiată în 1816 de Sfântul Eugen de Mazenod în Franța, congregația este prezentă și în România, mai precis, la Argeșelu (com. Mărăcineni, jud. Argeș), în arhidieceza de București. La capitolul general, care se desfășoară la Casa Generală a Fraților Școlilor Creștine din Roma, participanții l-au reales ca superior general, cu un mandat de șase ani, pe preotul american Louis Lougen. Lucrările capitolului se desfășoară sub tema generală ”M-a trimis să vestesc celor săraci Evanghelia. Cei săraci sunt evanghelizați”. În ianuarie 2016, congregația număra peste 3.700 de misionari oblați, preoți și călugări, prezenți în aproape 70 de țări.

Tânărul preot francez Eugen de Mazenod, a observat papa Francisc în discursul său, a înființat acum două sute de ani congregația misionarilor Oblați ai Mariei Imaculate pentru ”a reaprinde credința pe care revoluția franceză o stingea în inima celor săraci”, fiind animați de iubirea față de Cristos și de Biserica sa, aceeași iubire care, la jubileul bicentenarului de la întemeiere, trebuie reînnoită:

Papa Francisc: ”Jubileul vostru, printr-o fericită și providențială coincidență, se încadrează în Jubileul milostivirii. Într-adevăr, Oblații Mariei Imaculate s-au născut dintr-o experiență de milostivire, trăită de tânărul Eugen în Vinerea Sfântă în fața lui Isus cel răstignit. Milostivirea să fie întotdeauna inima misiunii voastre, a angajării voastre de a vesti Evanghelia în lumea de astăzi”.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, a spus mai departe papa Francisc, l-a numit pe pr. Mazenod ”un om al Adventului”, datorită docilității față de Duhul Sfânt în a citi semnele timpurilor și în a urma lucrarea lui Dumnezeu în istoria Bisericii. Aceleași caracteristici trebuie să fie prezente și în fiii săi spirituali, ”oameni ai Adventului” capabili să ”perceapă semnele timpurilor noi și să-i călăuzească pe frați pe căile pe care Dumnezeu le deschide în Biserică și în lume”.

Papa Francisc: ”Biserica, împreună cu lumea întreagă, trece printr-o epocă de mari transformări în diferite domenii. Are nevoie de oameni care să ducă în inimă aceeași iubire pentru Isus Cristos care locuia în inima tânărului Eugen de Mazenod și aceeași iubire necondiționată pentru Biserică, ce caută să fie tot mai mult casă deschisă. Este important să lucrați pentru o Biserică destinată tuturor, gata să primească și să însoțească”.

Referindu-se la istoria misionară și la carisma congregației, evanghelizarea celor săraci, Pontiful a evidențiat că acestea se identifică în viața atâtor consacrați care ”și-au oferit și și-au sacrificat viața pentru misiune, pentru cei săraci, ca să ajungă în țări îndepărtate unde erau încă «oi fără păstor»”.
Papa Francisc: ”Astăzi, orice teritoriu este «teritoriu de misiune», orice dimensiune a vieții umane este un teritoriu de misiune care așteaptă vestirea Evangheliei. Papa Pius al XI-lea v-a definit «specialiști ai misiunilor grele». Câmpul misiunii astăzi pare să se lărgească zi de zi, îmbrățișând mereu noi săraci, bărbați și femei cu chipul lui Cristos care cer ajutor, consolare și speranță în situațiile cele mai disperate ale vieții. Drept care este nevoie de voi, de îndrăzneala voastră misionară, de disponibilitatea voastră de a duce la toți Vestea cea Bună care eliberează și consolează”.

Papa Francisc a evidențiat îndemnul fondatorului acestei congregații care recomanda fiilor săi spirituali: ”Între voi, caritate, caritate, caritate; în afară, pasiune pentru mântuirea sufletelor”. Lărgindu-și orizontul comunitar, misionarii Oblați ai Mariei Imaculate sunt chemați să transforme experiența spirituală a acestor zile de lucrări capitulare ”într-un nou avânt misionar, punct de plecare pentru noi orizonturi, pentru a întâlni noi săraci, pentru a-i duce împreună cu voi să-l întâlnească pe Cristos Răscumpărătorul”.

Papa Francisc: ”E necesar să căutați răspunsuri adecvate, evanghelice și curajoase la întrebările oamenilor din timpul nostru. De aceea, e necesar să priviți trecutul gratitudine, să trăiți prezentul cu pasiune și să îmbrățișați viitorul cu speranță, fără a vă lăsa descurajați de greutățile pe care le întâlniți în misiune, ci bizuindu-vă pe fidelitatea vocației voastre religioase și misionare”.

”Sunteți Oblați ai Mariei Imaculate”, a spus papa Francisc la încheierea audienței, ”un nume pe care Sfântul Eugen îl considera «un pașaport pentru cer», un nume care să fie pentru voi și un îndemn la o angajare constantă în misiune pe acest pământ. 

(rv - A. Dancă)

Comments