Baza sportivă Sf. Eugen‎ > ‎Omisat‎ > ‎

Ecumenism

Papa Benedict al XVI-lea, la implinirea a zece ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucuresti, a trimis urmatorul mesaj:

"Am aflat cu bucurie că Biserica Catolică din România, Biserica Ortodoxă Română şi statul român au voit să amintească împreună împlinirea a 10 ani de la memorabila vizită a slujitorului lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea în ţara română. 
[…] De aceea, îmi face mare plăcere să trimit salutul meu cordial celor care vor participa la acest eveniment semnificativ. E vorba de o iniţiativă interesantă care uneşte credincioşii catolici şi ortodocşi din această ţară, care, prin poziţia sa geografică şi prin lunga sa istorie, prin cultură şi tradiţie, păstrează înscrisă în rădăcinile sale o vocaţie ecumenică singulară. Urarea pe care o formulez din inimă este ca toţi cei care cred în Cristos nu numai să păstreze vie amintirea acelor zile de neuitat, ci, adunând învăţăturile veneratului meu predecesor Ioan Paul al II-lea, să se angajeze cu toţii în căutarea căilor curajoase pentru a înfrunta împreună cu încredere marile provocări din zilele noastre. Mă gândesc, în mod special, la apărarea vieţii omului în orice fază a ei, la ocrotirea familiei, la respectarea creaţiei, la promovarea binelui comun. În afară de asta, însuşindu-mi propunerile iubitului papă Ioan Paul al II-lea, invit la rugăciune pentru ca să se poată ajunge cât mai curând posibil la comuniunea fraternă deplină între toţi creştinii atât în Occident cât şi în Orient".

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe 7 mai 2009 în Aula Academiei Române din Bucureşti, s-a adresat participanţilor la Simpozionul aniversar «10 ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România»:
 "Valorile autentice şi mari nu pot fi închise în frontiere şi tipare înguste. Ca şi lumina, ele se revarsă dincolo de sursa sau contextul care le-a generat. Ceea ce este profund uman, lumină sau frumuseţe spirituală a chipului lui Dumnezeu în om, se împărtăşeşte şi se recunoaşte pe plan universal, devenind patrimoniu spiritual al umanităţii, care deodată include şi transcende specificul individual, naţional, religios şi cultural. 
Papa Ioan Paul al II-lea, prin profilul său spiritual deosebit, s-a înscris în perspectiva amintită mai sus. Deşi între Ortodoxie şi Catolicism există încă deosebiri şi obstacole în refacerea unităţii eclesiale, totuşi aceste două Biserici majore percep, proclamă şi promovează, în comun sau în paralel, valoriale Evangheliei, transcendenţa persoanei şi sfinţenia vieţii, demnitatea şi eternitatea umanului iubit de Dumnezeu şi iubitor de Dumnezeu. 
Aniversarea unui deceniu de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România ne îndeamnă pe toţi, catolici, ortodocşi şi alţi creştini, să privim înainte, să apărăm şi să promovăm valorile creştine, identitatea şi demnitatea persoanelor şi popoarelor, darul sacru al vieţii, solidaritatea şi responsabilitatea umană în faţa noilor provocări ale lumii contemporane, având, însă, ca scop final al credinţei noastre, mântuirea şi viaţa veşnică în Hristos cel Răstignit şi Înviat, spre slava Preasfintei Treimi şi fericirea oamenilor".

Subpagini (2): Material Sondaj ecumenic
Comments