Baza sportivă Sf. Eugen‎ > ‎Omisat‎ > ‎

Fundaţia

Fundaţia MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA este persoană juridică română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/30.01.2000.
Fundaţia este o instituţie de educaţie şi formare, nonguvernamentala, nonprofit, fără scop lucrativ şi apolitică, constituită în baza prevederilor legii referitoare la asociaţii şi fundaţii. Ea îşi desfăşoară activitatea conform acestor reglementari şi a prevederilor Actului constitutiv şi ale Statutului.
Scopul fundaţiei este promovarea educaţiei şi formării creştine, în diferitele ei forme de exprimare culturală, educativă, misionară, dând în mod special atenţie pregătirii pentru viața spirituală şi promovarea unităţii între bisericile creştine. Fundaţia este nepatrimonială, nelucrativă şi nonprofit, destinată oricărui cetăţean, fără deosebire de naţionalitate, convingeri politice sau religioase, vârstă, sex, studii şi profesie, care doreşte să-şi îmbogăţească cunoştinţele de cultură generală, prin creşterea responsabilităţii civice, promovarea libertăţii şi demnităţii umane, favorizarea progresului economic şi social al naţiunii, implicându-se în formarea umană şi creştină deschisă unei "case comune europene".
Fundaţia se va ocupa de formarea integrală a persoanei umane, în mod deosebit de educaţia tinerilor în plinătatea valorilor umane, sociale, spirituale şi creştine.
Fundaţia are sediul în România, Jud. Argeş, Com. Mărăcineni, Loc. Argeşelu.


Comments