Baza sportivă Sf. Eugen‎ > ‎Omisat‎ > ‎Fundaţia‎ > ‎

Proiecte educaţionale

CES, CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

Cerinţele educative speciale intervin când copiii, în procesul lor de învăţare, exprimă nevoi educaţionale complementare faţă de obiectivele generale pe care le urmăreşte educaţia şi învăţământul. De aceea nu este suficient ca aceşti copii să fie mutaţi de la scoala specială şi integraţi într-o şcoală de masă.
Ei solicită aplicarea unei educaţii real incluzivă.

Fundaţia OMI lucrează pentru:
- favorizearea incluziunii în şcoală de masă;
- coordonarea intervențiilor în domeniul de handicap între psihologul şcolii, profesorii itineranţi, cadre didactice şi familie;
- întocmirea unui plan de intervenţie care vizează completarea şi adaptarea nivelului de studii. Vizualizaţi mai multe »

MENS SANA IN CORPORE SANO 

Prezentare 
Dezvoltarea armonioasă a elevilor este rezultatul unei lucrări concrete şi statornice care se desfăşoară atât în cadrul şcolii cât şi în societate. De aceea promovarea activităţii fizice împreună cu valorile umane cuprinse în sportul constituie baza de implementare a proiectului MENS SANA IN CORPORE SANO.
Fundaţia OMI şi Şcolile din împrejurimi s-au angajat în acest scop pentru realizarea unor activităţii cu caracter educativ şi extraşcolar în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Obiective generale
Conştientizarea importanţei activităţii sportive în rândul elevilor pentru sănătatea minţii şi a corpului; 
Dezvoltarea motivaţiei şi interesului copiilor pentru sport; 
Valorificarea experienţei cadrelor didactice şi a fundaţiei 

Destinatari 
Elevi şcolilor implicate

Perioadă
Anul şcolar 2009-2010 

Instituţiile de învăţământ 
Şcoala cu cls. I-VIII, Nr. 1 Mărăcineni 
Şcoala Argeşelui 
Şcoala Miceşti 
Şcoala Purcareni

Foto
3 iunie 2010

TIF

Prezentarea
Fundaţia OMI şi Şcoala SF. IACOB cu proiectul experimental TIF (Talente Împărtăşite Filantropic) doresc să promoveze împărtăşirea filantropică a talentelor printr-un proces autodisciplinat.
Atenţia faţă de acest aspect educaţional priveşte în mod special implicarea unităţii şcolare în promovarea umană şi în transmiterea valorilor. Traseul propus pentru implementarea proiectului se bazează pe cercetarea subiectivă a valorilor şi pe sincera colaborare intre elevi şi adulţi implicaţi în experienţa educaţională.
Intervenţia formativă, activitatea practică şi întâlnirile de evaluare vor stimula responsabilitatea personală, relaţia interpersonală, lucrarea de grup favorizând valorizarea resurselor şi solidaritatea.

Obiectivele generale
Valorificarea resurselor umane cu scop filantropic
Îmbunătăţirea colaborării şi a responsabilităţii personale în cadrul colectivităţii
 
Destinatarii
Elevii claselor I-VIII ai Şcolii SF. IACOB

Perioadă
Anul şcolar 2008-2011

Foto şi video

Traseul prieteniei

Prietenia izvorăşte din întâlnirea în care afinitatea intre persoane creează simpatie, şi diversitatea împinge spre comuniune. Comunicarea permite cunoaşterea reciprocă dar este împărtăşirea generoasă care face să crească prietenia. Pentru a-i educa pe copiii de la grădiniţă spre o atitudine de viaţă prietenoasă se va realiza un joc cu scopul de a stimula deschiderea orizontului relaţional şi spre exersarea valorilor prieteniei.

Obiectivele generale
Educarea copiilor să descopere valoarea prieteniei

Destinatarii
Copiii grupelor de grădinită ai Şcolii SF. IACOB

Perioadă
Anul şcolar 2008-2009
 
Instituţia de învăţământ
Str. Matei Draghiceanu, 4
115100 Câmpulung Muşcel
Jud. Argeş
Tel. 0248 510 650
 

Facerea este o afacere urgentă

Prezentarea
Descoperirea naturii ca şi un dar din partea lui Dumnezeu presupune o privire deschisă asupra întregului act creativ. Din acest motiv copiii vor fi stimulaţi să se intereseze de întreaga Creaţie, de organizarea ei, de darurile ei şi de nevoile ei.
Proiectul va fi împărţit în trei etape, în care, fiecare clasă va trebui să desfăşoare câteva activităţi de bază corelate cu alte activităţi la alegere.

  

Obiectivele generale

Educarea copiilor în a descoperi valoarea creaţiei şi a necesităţilor ei

Perioadă
Anul şcolar 2008-2009
 

Instituţile de învăţământ
Grădiniţa SF. IOANA ANTIDA
Str. Matei Basarab, 4A
240616 Râmnicu Vâlcea

Tel. 0350 809594


Foto


Grădiniţa ÎNGERUL PĂZITOR
Str. G. Magheru, nr. 10
110066 Piteşti
Tel/fax: 0248.212791

Comments