Baza sportivă Sf. Eugen‎ > ‎Omisat‎ > ‎Ştiri‎ > ‎Arhiva ştiri‎ > ‎

A III-a Adunare Ecumenică Europeană (AEE3)

La Sibiu, în oraşul românesc din Transilvania consacrat ca şi capitală europeană a culturii în 2007, de pe 4 pe 9 septembrie, se va desfăşura a III-a Adunare Ecumenică Europeană (AEE3). Acest eveniment eclezial împletindu-se cu cel cultural oferă ţării oportunitatea de a împărtăşi cu Europa valorile cultivate in această porţiune a continentului şi de a găzdui celelalte tradiţii.
A III-a Adunare Ecumenică Europeană, voită de Conferinţa Bisericilor Europene şi de Consiliul Conferinţelor Epscopale din Europa, este un proces în patru etape, „un tip de pelerinaj pentru a aprofunda cunoştiinţa şi stima diferitelor noastre tradiţii confesional-spirituale şi pentru a ne ajuta să redescoperim rădăcinile creştine ale continentului nostru”. Cu titlul ales inspirat din In 8,12, „Lumina lui Cristos luminează pe toţi.
Speranţă de reînnoire şi de unitate în Europa”, reiese perspectiva biblică ce însoţeşte această călătorie ecumenică în interiorul Europei. A III-a Adunare Ecumenică Europeană deşi în continuitate cu precedentele întâlniri de la Basel (1989) şi Graz (1998) nu se reduce la un singur eveniment şi nu se concentrează în doar un singur loc. Prima etapă a avut loc la Roma de pe 24 pe 27 ianuarie 2006 iar a doua a început în iunie 2006 cu întâlniri la nivel naţional şi regional. Concomitent cu a treia etapă care s-a desfăşurat la Wittenberg (Germania), între 15-18 februarie 2007, Misionarii Oblaţi ai Mariei Imaculate au organizat o întâlnire de formare ecumencă la Mărăcineni.
În dimineaţa zile de sâmbătă, 17 februarie, Pr. Gheorghe Gârbea, profesor de liturgie la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sfânta Muceniţă Filoteia” din Piteşti, a prezentat tema „Unitatea”, primul din cele 9 argumente care vor fi tratate în forumurile AEE3. Cei 50 de participanţi catolici, greco-catolici şi ortodocşi din Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Pesciana, Slatina, Târgu
Jiu şi Iaşi, în întâlnirile de grup, au avut posibilitatea de a se cunoaşte împărtăşindu-şi experienţele de credinţă. După-amiază Pr. Giovanni Bini OMI a ilustrat fazele creşterii mişcării ecumenice care s-au dezvoltat în Europa înainte şi după Adunările ecumenice. În Ateliere au fost discutate şi propuse iniţiativele de sensibilizare care ar putea fi realizate pentru a-i implica pe creştini în pelerinajul ecumenic. În a patra etapă care se va celebra în zilele de la Sibiu, cei 2500 de delegaţi proveniţi din toată Europa vor aprofunda 9 teme: unitate, spiritualitate, mărturie, Europa, religii, migraţii, creaţie, dreptate, pace.
Comunitatea oblată va continua acest pelerinaj cu iniţiative de sensibilizare şi de formare. În luna mai, de pe 18 pe 20, este prevăzută o altă întâlnire şi de pe 4 pe 9 septembrie o sesiune ecumencă în sintonie cu evenimentul de la Sibiu.
Documentul de lucru în limba română a celei de-a III-a Adunări Ecumenice Europene poate fi cerut scriind către verbiti@artelecom.net

Comments