Campus


Din 2000 anul în care Misionarii Oblati ai Mariei Imaculate au ajuns la Mărăcineni, se ţin campusuri pentru tineret.
De atunci fizionomia acestor iniţiative s-a schimbat de mai multe ori, dar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai clară.

Cine participă
De obicei participanţii provin din diferite localităţi, unele chiar foarte îndepărtate. Aceasta este de fapt prima dovadă de curaj şi câteodată unii sunt atât de îndrăzneţi încât vor să vină singuri, fără niciun prieten din oraşul propriu. Este vorba mai ales de cei care au mai participat la o iniţiativă la Mănăstirea Sf. Eugen şi şi-au făcut prieteni cu care au ţinut legătura la distanţă.

Nerăbdători de a se mai întâlni după 6 luni, sau, câteodată după unul sau doi ani de zile, uită de ceea ce au lăsat acasă: familia, calculatorul, prietenii, ocupaţiile cotidiene.

Participanţi autonomi
Viaţă de campus absoarbe toate energiile de aceea este evident că cine vine în campus este dispus pentru o asemenea experienţă. Cine mai este blocat de alte legături externe campusului, cu greu trăieşte din plin cu ceilalţi. Această atitudine, poate îi caracterizează mai mult pe cei care participă la primul campus, chiar după ce au fost în tabăra ani de zile la rând la Mănăstirea Sf. Eugen. Copiii prea dependenţi de mamă şi de tată, sau invers, care au avut pretenţia de a ţine acest fel de legătură în timpul campusului de multe ori contribuie la stricarea atmosferei. Atunci cei care doresc să participe la un campus nu este suficient să aibă vârsta cuprinsă intre 11 si 18 ani, ci mai ales pentru cei din localităţile mai învecinate, este nevoie să aibă maturitatea necesară pentru a fi autonomi faţă de familia proprie pe întreaga perioadă campusului.

Participanţi responsabili
Această autonomie în cadrul campusului se transformă în responsabilitate faţă de ceilalţi participanţi. Din acest motiv animatorii nu se ocupă de toate, dar lucrează cu scopul de a favoriza cooperarea tuturor începând de la aspecte gospodăreşti.

Fiecare campus este unicat
Forte dificilă este descrierea programului pentru că de fiecare dată obiectivele, modalităţile de abordare, temele şi tot ceea ce structurează un campus sunt diferite. Şi spre uimirea tuturor câteodată programul sau chiar toate zilele sunt la fel ca cele ale ultimului campus. Cu toate acestea niciun campus este o copie perfectă a celuilalt.

Diferenţele religioase
Diferenţele din punct de vedere religios sunt primite cu mare bucurie pentru că stimulează dezvoltarea atitudinii ecumenice valorificând înainte de toate ceea ce este comun tuturor confesiunilor: Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel rugăciunea comună porneşte din Sfânta Scriptură şi temele adolescenţei sunt abordate mereu cu înţelepciunea care reiese din Evanghelie.

Adolescenţă şi maturizarea
Două valori creştine care nu lipsesc de a fi promovate în toate campusurile sunt primirea şi slujirea concretă a semenului. Pe lângă acestea două care modelează personalitatea şi întemeiază bucuria adevărată se mai ating subiecte aferente vârstei precum: adevăr şi sinceritate, autostimă şi respect faţa de sine, prietenia, aspiraţiile pentru viitor.

Resurse vii
Experienţa proprie şi informaţiile acumulate pe parcursul anilor de formare sunt surse de inspiraţie pentru animatori care colaborează de câţiva ani pregătind campusurile cu mai mult timp înainte cu scopul de a face din ele un fragment bogat de viaţă.


Comments